Romanowska 2010

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Romanowska 2010
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Romanowska, Ewa 2010. „Szkoła białoruska w Polsce – od czasów II po III Rzeczpospolitą”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 77-105.