Kondratiuk i Łapicz 1972

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Kondratiuk i Łapicz 1972
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Kondratiuk, Michał & Czesław Łapicz 1972. „Jaginty, pow. Dąbrowski”, w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 135-140.