Łapicz 1972

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Łapicz 1972
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Łapicz, Czesław 1972. „Gliniszcze Małe, pow. sokólski”, w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 141-149.