Łapicz i Sawicka 1972

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Łapicz i Sawicka 1972
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Łapicz, Czesław & Irena Sawicka 1972. „Nowodworce, pow. białostocki”, w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 167-173.