Obrębska-Jabłońska 1972

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Obrębska-Jabłońska 1972
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Obrębska-Jabłońska, Antonina (red.) 1972. Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN.