Ilustracja 3

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
Ilustracja 3
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
armeno_kipczacki_il03.JPG
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

ilustr. 3. Folio 6 i 7 Zapisów sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim w transkrypcji Edwarda Tryjarskiego (źródło: Tryjarski 2010: 40-41).