por. Berta 2006: 158

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
por. Berta 2006: 158
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

por. Berta, Árpád 2006. "Middle Kipchak",w: Lars Johnson & Éva Á. Csató (red.) The Turkic Languages. London – New York: Routledge.