Berta 2006: 163

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
Berta 2006: 163
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

Berta, Árpád 2006. "Middle Kipchak", w: Lars Johnson & Éva Á. Csató (red.) The Turkic Languages. London – New York: Routledge.