Słabig 2009

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Słabig 2009
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Słabig, Arkadiusz 2009. „Inwigilacja ludności ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-1989 na podstawie dokumentów organów bezpieczeństwa”, w: Jarosław Syrnyk (red.) Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Warszawa: IPN, s. 180-202.