Karwowska 2011

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Karwowska 2011
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Karwowska, Iwona 2011. „Mniejszość ukraińska w województwie zachodniopomorskim w świetle wystawy Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim 1947-2007 w Muzeum Narodowym w Szczecinie”, w: Artur Kijas (red.) Ukraińcy – historia i kultura. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, s. 208-218.