Lisna 2001

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Lisna 2001
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Лісна, Людмила [Lisna] 2001. „Холмські и перемиські діалектизми у мовленииі переселенців”, w:  Feliks Czyżewski & Hryhorij Arkuszyn (red.) Ukraińskie i polskie gwary pogranicza. Lublin-Łuck: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 91-94.