Snyder 2006

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Snyder 2006
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Snyder, Timothy 2006. Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569-1999. Sejny: Pogranicze.