Czubinski 1877

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Czubinski 1877
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Чубинский, Павел П. [Czubinski] 1877. Труды Этнографическо-статистической экспедиціи в Западно-Русскій край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом (Юго-Западный отдѣл). матеріалы и изслѣдованія. Т. 7. Выпускъ 2-й. Петербург.