Słabig 2012

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Słabig 2012
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Słabig, Arkadiusz 2012. „Działalność społeczno-kulturalna Ukraińców, Litwinów i Białorusinów na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1956-1989 na tle polityki władz”, w: Beata A. Orłowska & Krzysztof Wasilewski (red.) Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 35-58.