Bobryk 2011

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Bobryk 2011
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Bobryk, Adam 2011. „Narodowościowy aspekt języka Liturgii w Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej”, w: Ewa Golachowska & Anna Zielińska (red.) Wokół religii i jej języka. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.