Misijuk 2012

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Misijuk 2012
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Misijuk, Włodzimierz 2012. „Nasz obecnie używany cerkiewny język liturgiczny – pomoc, czy utrudnienie?”, w: Parafia prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. [http://www.wygoda.cerkiew.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403&format=pdf]