Prystasz 2011

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Prystasz 2011
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Prystasz, Jarosław 2011. „Mniejszość ukraińska o swojej kulturze. Wyniki badań ankietowych”, w: Artur Kijas (red.) Ukraińcy – historia i kultura. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, s. 146-158.