Czyżewski i Sajewicz 1997

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Czyżewski i Sajewicz 1997
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Czyżewski, Feliks & Michał Sajewicz 1997. „Słownictwo ludowe ukraińskiej gwary wsi Ochoża koło Chełma”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 45-87.