Róna-Tas 2006: 135

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
Róna-Tas 2006: 135
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

Róna-Tas, András 2006. "Turkic Writing Systems", w: Lars Johnson & Éva Á. Csató (red.) The Turkic Languages. London – New York: Routledge. s. 127-137.