List of declarations 2012

Załącznik do języka: rosyjska gwara Staroobrzędowców


Nazwa załącznika
List of declarations 2012
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
rosyjska gwara Staroobrzędowców

Szczegóły

List of declarations 2012. „List of declarations made with respect to treaty No. 148. European Charter for Regional or Minority Languages. Status as of: 3/11/2012”. Council of Europe. [http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=8&DF=23/01/05&CL=ENG&VL=1]