przyp06

Załącznik do języka: rusińsko-łemkowski


Nazwa załącznika
przyp06
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
rusińsko-łemkowski

Szczegóły

Huculi – grupa etniczna zamieszkująca ukraińską i rumuńską część Karpat Wschodnich, na wschód od terenów zamieszkanych przez Bojków (patrz przypis 3).