Tyszkiewicz 1989: 202

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
Tyszkiewicz 1989: 202
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

Tyszkiewicz, Jan 1989. Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII – XVIII w. Warszawa: PWN.