Połowinkin 1896

Załącznik do języka: rusińsko-łemkowski


Nazwa załącznika
Połowinkin 1896
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
rusińsko-łemkowski

Szczegóły

Половинкинъ, Ир. П. [Połowinkin] 1896. „Лемки”, w: К. К. Арсеньев и Ф. Ф. Петрушевский (red.) Энциклопедическiй словарь XVIIА. С. Петербург: Типо-Литографiя И.А. Ефрона.