Reinfuss 1961

Załącznik do języka: rusińsko-łemkowski


Nazwa załącznika
Reinfuss 1961
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
rusińsko-łemkowski

Szczegóły

Reinfuss, Roman 1961. „Stan i problematyka badań nad kulturą ludową Łemkowszczyzny”, w: Witold Dynowski (red.) Etnografia Polska V. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, s. 63-70.