Garkavec 1987: 3

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
Garkavec 1987: 3
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

Garkavec, Aleksandr 1987. Kypchatskie jazyki: kumanskij i armjano-kypchatskij. Alma-ata: Izdatiel’stvo NAUKA.