Myszanycz 1997

Załącznik do języka: rusińsko-łemkowski


Nazwa załącznika
Myszanycz 1997
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
rusińsko-łemkowski

Szczegóły

Мишанич, Олекса [Myszanycz] 1997. “Political Ruthenienism – A Ukrainian Problem”, The Ukrainian Quarterly LIII: 234-43.