Łapicz 1989: 39

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
Łapicz 1989: 39
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

Łapicz, Czesław 1986. Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język). Toruń: UMK.