Moklak 1997

Załącznik do języka: rusińsko-łemkowski


Nazwa załącznika
Moklak 1997
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
rusińsko-łemkowski

Szczegóły

Moklak, Jarosław 1997. Łemkowszczyzna w II Rzeczypospolitej. Zagadnienia polityczne i wyznaniowe. Kraków: Historia Jagiellonica.