Wiktorowicz 1997

Załącznik do języka: niemieckie dialekty Śląska


Nazwa załącznika
Wiktorowicz 1997
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
niemieckie dialekty Śląska

Szczegóły

Wiktorowicz, Józef 1997. „Polnisch-Deutsch“, w: Goebl, Hans i in.(red.) Kontaktlinguistik. Contact linguistics. Linguistique de contact. Berlin-New York: Walter de Gruyter. 1594-1600.