Kleczkowski 1915

Załącznik do języka: niemieckie dialekty Śląska


Nazwa załącznika
Kleczkowski 1915
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
niemieckie dialekty Śląska

Szczegóły

Kleczkowski, Adam 1915. „Dyalekty niemieckie na ziemiach polskich”, w: H. Ułaszyn i in. (red.) Język polski i jego historya z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich cz. II. Warszawa, Lublin, Łódź: Akademia Umięjętności. 387-394.