Weigelt 2010

Załącznik do języka: wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus


Nazwa załącznika
Weigelt 2010
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus

Szczegóły

Weigelt, Fritz 2010. „Der Lodzer Mensch”, w: E. Effenberger. Das Lodzerdeutsch. Mönchengladbach: Archiv der Deutschen aus Mittelpolen und Wolhynien. 50-55.