Brubaker 1998

Załącznik do języka: wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus


Nazwa załącznika
Brubaker 1998
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus

Szczegóły

Brubaker, Rogers 1998. „Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism”, w: John Hall (red.) The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press. 272-305.