Żebrowska 2004

Załącznik do języka: wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus


Nazwa załącznika
Żebrowska 2004
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus

Szczegóły

Żebrowska, Ewa 2004. Die Äußerungsgliedfolge im Hochpreußischen. Olsztyn: UWM.