Tarnaiskaitė 2009

Załącznik do języka: litewskie odmiany


Nazwa załącznika
Tarnaiskaitė 2009
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
litewskie odmiany

Szczegóły

Tarnauskaitė [-Palubinskienė], Vida 2009. Kanklės lietuvių etninėje kultūroje. Wilno: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.