Kontakty językowe wilamowsko-polskie

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Kontakty językowe wilamowsko-polskie
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
AZak wymysioerys.pdf
Język
wilamowski

Szczegóły

Żak, Andrzej [2013]. Wpływ języka polskiego na zagrożony wymarciem wilamowski etnolekt wymysiöeryś.
artykuł młodego badacza języka wilamowskiego i kontaktów językowych polsko-wilamowskich.
rok 2013