Pisowicz 2009: 12

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
Pisowicz 2009: 12
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

Pisowicz, Andrzej 2009. "Czy polscy Ormianie mówili po tatarsku?", Życie Tatarskie 98-100: 10-12.