Mercator 2009

Załącznik do języka: łatgalski


Nazwa załącznika
Mercator 2009
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
łatgalski

Szczegóły

Mercator 2009 = Lazdiņa, Sanita, Heiko F. Marten & Ilga Šuplinska. The Latgalian language in education in Latvia. (Mercator Regional Dossiers). Leeuwarden: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. [dostępne na: http://www.mercator-research.eu/research-projects/regional-dossiers/090603.regional_dossier_latgalian_in_latvia.pdf]