Nau 2012

Załącznik do języka: łatgalski


Nazwa załącznika
Nau 2012
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
łatgalski

Szczegóły

Nau, Nicole 2012. “Modality in an areal context: the case of a Latgalian dialect”, w: B. Wiemer i in. (red.) Grammatical replication and borrowability in language contact. Berlin: Mouton De Gruyter. 465–508.