Lewis 2009

Załącznik do języka: łatgalski


Nazwa załącznika
Lewis 2009
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
łatgalski

Szczegóły

Lewis, Paul M. (red.) 2009. Ethnologue: Languages of the World. Dallas: Summer Institute of Linguistics.