Jankowiak 2010

Załącznik do języka: łatgalski


Nazwa załącznika
Jankowiak 2010
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
łatgalski

Szczegóły

Jankowiak, Mirosław 2010. „Wielonarodowość i wielokulturowość Łatgalii w aspekcie społecznym i historycznym”, w: J. Mędelska & Z, Sawaniewska-Mochowa (red.) Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy. Bydgoszcz: UKW.