Šuplinska & Lazdiņa 2009

Załącznik do języka: łatgalski


Nazwa załącznika
Šuplinska & Lazdiņa 2009
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
łatgalski

Szczegóły

Šuplinska, Ilga & Sanita Lazdiņa (red.) 2009. Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Via Latgalica: humanitarno zinātņu žurnāla pelikums 1. Rēzekne: Rēzeknes Augustskola.