Jankowiak 2009

Załącznik do języka: łatgalski


Nazwa załącznika
Jankowiak 2009
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
łatgalski

Szczegóły

Jankowiak, Mirosław 2009. Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.