Teksty źródłowe dla: łatgalski

Nazwa Rodzaj Dostęp
General remarks AAA public
Biogram Maruty Latkowskiej Biogram public
Fraszki 1 (474) bajka public
Fraszki 2. (475) bajka public
Glupa sīva; Fraszki 3 (475) bajka public
Fraszki 4 (476) bajka public
Fraszki 5 (476) bajka public
Muote i meita; Fraszki 6 (476-477) bajka public
Brauc cylvāks ar linim; Fraszki 7 (477) bajka public
Fraszki 8 (478) bajka public
Sīva vuorej putru; Fraszki 9 (478-479) bajka public
Sīva, kur namuok aust; Fraszki 10 (479) bajka public
Baznīckungs i saiminīki; Fraszki 11 (479-480) bajka public
Dīvs i valns; Fraszki 12 (480-481) bajka public
Fraszki 13 (481 – 482) bajka public
Fraszki 14 (482 – 483) bajka public
Zaglis pī baznīckunga; Fraszki 15 (483 – 485) bajka public
Tuksneits; Fraszki 16 (485) bajka public
Fraszki 17 485 – 486 (Ap divi italiś). bajka public
Fraszki 18 486 – 487 (Ap divi bruolim). bajka public
Fraszki 19 (487 – 489) bajka public
Mužiceņš i starostys; Fraszki 20 (489) bajka public
Fraszki 21 (490) bajka public
Popa kolps; Fraszki 22 (490 – 492) bajka public
Kdz. 1. (107) pieśń public
Kdz. 2. (107-108) pieśń public
Kdz. 3. (108-109) pieśń public
Kdz. 4. (109-110) pieśń public
Kdz.5. (110) pieśń public
Teišam jīveņu sylā stotom; Kdz.6. (110-111) pieśń public
Gaismeņa ausa (Oi, agri, agri); Kdz.7. (111-112) pieśń public
Kdz.8. (113) pieśń public
Kdz.9. (113-114) pieśń public
Kdz.10. (114) pieśń public
Kdz.11. (114-115) pieśń public
Kdz.12. (115-116) pieśń public
Kdz.13.(116) pieśń public
Kdz.14. (116-117) pieśń public
Kdz.15. (117) pieśń public
Kdz.16. (118) pieśń public
Kdz.17. (118) pieśń public
Kdz.18. (119) pieśń public
Kdz.19. (119-120) pieśń public
Kdz.20. (120) pieśń public
Kdz.21. (120-121) pieśń public
Kdz.22.(121) pieśń public
Kdz.23. (121-122) pieśń public
Kdz.24. (123-125) pieśń public
Kdz.25.(124-125) pieśń public
Moza, moza uobeļnīca (Kdz. 26.(125)) pieśń public
Kdz. 27. (126-127) pieśń public
Kdz.28. (127) pieśń public
Kdz.29.(127-128) pieśń public
Kdz.30.(128-129) pieśń public
Kdz.31. (129) pieśń public
Kdz.32. (129-130) pieśń public
Kdz.33.(130) pieśń public
Kdz. 34. (130) pieśń public
Kdz.35.(130) pieśń public
Kdz.36.(131) pieśń public
Kdz.37.(131) pieśń public
Kdz.38.(131) pieśń public
Kdz.39.(131) pieśń public
Kdz.40.(132) pieśń public
Kdz.41.(132) pieśń public
Kdz.42.(132) pieśń public
Kdz.43.(133) pieśń public
Kdz.44.(133-134) pieśń public
Dzīd ar vīnu (Kkr.1.(135)) pieśń public
Kkr.3.(135) pieśń public
Kkr.4.(135) pieśń public
Kkr.5.(135) pieśń public
Kkr.6.(135) pieśń public
Kkr.7.(135) pieśń public
Kkr.8.(135) pieśń public
Kkr.9.(135) pieśń public
Kkr.10.(136) pieśń public
Kkr.11.(136) pieśń public
Na eļkšņom taidy goldy (Kkr. 2 (135)) pieśń public
Es byutumu šūrudin (Roz 13. (180)) pieśń public
Buoleņš guoja karakaltu (Kar 2. (162-163)) pieśń public
Sādādama sev duorzeņā (Roz 3. (175 – 176)) pieśń public
Zīmeļs i Saule (Północny Wiatr i Słońce) bajka public
Kkr.12.(136) pieśń public
Kkr.13.(136) pieśń public
Kkr.14.(136) pieśń public
Kkr.15.(136) pieśń public
Kkr.16.(136) pieśń public
Kkr.17.(136) pieśń public
Kkr.18.(137) pieśń public
Kkr.19.(137) pieśń public
Kkr.20.(137) pieśń public
Kkr.21.(137) pieśń public
Kkr.22.(137) pieśń public
Kkr.23.(137) pieśń public
Kkr.24.(137) pieśń public
Kkr.25.(137) pieśń public
Kkr.26.(137-138) pieśń public
Kkr.27.(138) pieśń public
Kkr.28.(138) pieśń public
Kkr.29.(138) pieśń public
Kkr.30.(138) pieśń public
Kkr.31.(138) pieśń public
Kkr.32.(138) pieśń public
Kkr.33.(138) pieśń public
Kkr.34.(139) pieśń public
Kkr.35.(139) pieśń public
Kkr.36.(139) pieśń public
Kkr.37.(139) pieśń public
Kkr.38.(139) pieśń public
Kkr.39.(139) pieśń public
Kkr.40.(139) pieśń public
Kkr.41.(139) pieśń public
Kkr.42.(140) pieśń public
Kkr.43.(140) pieśń public
Kkr.44.(140) pieśń public
Kkr.45.(140) pieśń public
Kkr.46.(140) pieśń public
Kkr.47.(140) pieśń public
Kkr.48.(140) pieśń public
Kkr.49.(140) pieśń public
Kkr.50.(140) pieśń public
Kkr.51.(140-141) pieśń public
Kkr.52.(141) pieśń public
Kkr.53.(141) pieśń public
Kkr.54.(141) pieśń public
Kkr.55.(141) pieśń public
Kkr.56.(141) pieśń public
Kkr.57.(141) pieśń public
Kkr.58.(141) pieśń public
Kkr.59.(141) pieśń public
Kkr.60.(142) pieśń public
Kkr.61.(142) pieśń public
Kkr.62.(142) pieśń public
Kkr.63.(142) pieśń public
Kkr.64.(142) pieśń public
Kkr.65.(142) pieśń public
Kkr.66.(142) pieśń public
Kkr.67.(142) pieśń public
Kkr.68.(142) pieśń public
Kkr.69.(143) pieśń public
Kkr.70.(143) pieśń public
Kkr.71.(143) pieśń public
Kkr.72.(143) pieśń public
Kkr.73.(143) pieśń public
Kkr.74.(143) pieśń public
Kkr.75.(143) pieśń public
Kkr.76.(143) pieśń public
Kkr.77.(144) pieśń public
Kkr.78.(144) pieśń public
Kkr.79.(144) pieśń public
Kkr.80.(144) pieśń public
Kkr.81.(144) pieśń public
Kkr.82.(144) pieśń public
Kkr.83.(144) pieśń public
Kkr.84.(144) pieśń public
Kkr.85.(144-145) pieśń public
Kkr.86.(145) pieśń public
Kkr.87.(145) pieśń public
Kkr.88.(145) pieśń public
Kkr.89.(145) pieśń public
Kkr.90.(145) pieśń public
Kkr.91.(145) pieśń public
Kkr.92.(145) pieśń public
Kkr.93.(145) pieśń public
Kkr.94.(146) pieśń public
Kkr.95.(146) pieśń public
Kkr.96.(146) pieśń public
Kkr.97.(146) pieśń public
Kkr.98.(146) pieśń public
Kkr.99.(146) pieśń public
Kkr.100.(146) pieśń public
Kkr.101.(146) pieśń public
Kkr.102.(147) pieśń public
Kkr.103.(147) pieśń public
Kkr.104.(147) pieśń public
Rokr 105. (147) pieśń public
Rokr 106. (147) pieśń public
Rokr 107. (147) pieśń public
Rokr 108. (147) pieśń public
Rokr 109. (147 – 148) pieśń public
Rokr 110. (148) pieśń public
Rokr 111. (148) pieśń public
Rokr 112. (148) pieśń public
Rokr 113. (148) pieśń public
Rokr 114. (148) pieśń public
Rokr 115. (148) pieśń public
Rokr 116. (148) pieśń public
Rokr 117. (148) pieśń public
Rokr 118. (149) pieśń public
Rokr 119. (149) pieśń public
Rokr 120. (149) pieśń public
Rokr 121. (149) pieśń public
Rokr 122. (149) pieśń public
Rokr 123. (149) pieśń public
Rokr 124. (149) pieśń public
Rokr 125. (149) pieśń public
Rokr 126. (150) pieśń public
Rokr 127. (150) pieśń public
Rokr 128. (150) pieśń public
Rokr 129. (150) pieśń public
Rokr 130. (150) pieśń public
Rokr 131. (150) pieśń public
Rokr 132. (150) pieśń public
Rokr 133. (150) pieśń public
Rokr 134. (151) pieśń public
Rokr 135. (151) pieśń public
Rokr 136. (151) pieśń public
Rokr 137. (151) pieśń public
Rokr 138. (151) pieśń public
Rokr 139. (152) pieśń public
Rokr 140. (152) pieśń public
Koly 181. (157) pieśń public
Koly 182. (157) pieśń public
Koly 183. (157) pieśń public
Koly 184. (157) pieśń public
Gon 185. (158) pieśń public
Gon 186. (158) pieśń public
Gon 187. (158) pieśń public
Gon 188. (158) pieśń public
Gon 189. (158) pieśń public
Gon 190. (158) pieśń public
Gon 191. (158) pieśń public
Gon 192. (158) pieśń public
Gon 193. (159) pieśń public
Gon 194. (159) pieśń public
Bor 1. (159) pieśń public
Bor 2. (159) pieśń public
Bor 3. (159-160) pieśń public
Bor 4. (160) pieśń public
Bor 5. (160) pieśń public
Bor 6. (160) pieśń public
Bor 7. (160) pieśń public
Bor 8. (160) pieśń public
Bor 9. (160-161) pieśń public
Bor 10. (161) pieśń public
Bor 11. (161) pieśń public
Bor 12. (161) pieśń public
Kar 1. (161-162) pieśń public
Kar 3. (163-164) pieśń public
Kar 4. (164) pieśń public
Kar 5. (164-165) pieśń public
Kar 6. (165) pieśń public
Kar 7. (165-166) pieśń public
Hum 1. (166-167) O wróblu pieśń public
Hum 2. (167-168) O koziołku pieśń public
Hum 3. (168) pieśń public
Hum 4. (168-169) Dzīsme dzāruoju pieśń public
Hum 5. (170 – 171) pieśń public
Hum 6. (170) pieśń public
Hum 7. (171) pieśń public
Hum 8. (171) pieśń public
Hum 9. (171) pieśń public
Hum 10. (172 – 173) pieśń public
Hum 11. (173) pieśń public
Roz 1. (173 – 174) Vuškeņa pieśń public
Roz 2. (174 – 175) pieśń public
Roz 4. (176) pieśń public
Roz 5. (176 – 177) pieśń public
Roz 6. (177) pieśń public
Roz 7. (177 – 178) pieśń public
Roz 8. (178) pieśń public
Roz 9. (178 – 179) pieśń public
Roz 10. (179) pieśń public
Roz 11. (179) pieśń public
Roz 12. (179 – 180) pieśń public
Roz 14. (180) pieśń public
Roz 15. (181) pieśń public
Diw 16. (181 – 182) pieśń public
Diw 17. (182) pieśń public
Przysłowia 1 A-C krótka forma public
Przysłowia 1 D-J krótka forma public
Przysłowia 1 K krótka forma public
Przysłowia 1 L-M krótka forma public
Przysłowia 1 N-O krótka forma public
Przysłowia 1 P-S krótka forma public
Przysłowia 1 T-Z krótka forma public
Przysłowia 2 A-D krótka forma public
Przysłowia 2 E-I krótka forma public
Przysłowia 2 K krótka forma public
Przysłowia 2 L-M krótka forma public
Przysłowia 2 N-P krótka forma public
Przysłowia 2 R-S krótka forma public
Przysłowia 2 T-Z krótka forma public
Przysłowia 3 krótka forma public
Zagadki A-D krótka forma public
Zagadki G-K krótka forma public
Zagadki L-M krótka forma public
Zagadki N-S krótka forma public
Zagadki T-Z krótka forma public
Zagadki 2 krótka forma public
Zagadki 3 krótka forma public
Ap natekle; Baśnie 1 (236-238) bajka public
Ap kazeņom; Baśnie 2 (239-242) bajka public
Ap visteņu; Baśnie 3 (242-245) bajka public
Ap gaileiti; Baśnie 4 (245-248) bajka public
Kai zvieri pi spovids guoja; Baśnie 5 (249-251) bajka public
Kai Dīvs juoja kikerēs iz cylvāka; Baśnie 6 (252-254) bajka public
Ap kungu, kurs acavedēs; Baśnie 7 (254-255) bajka public
Ap kalvi; Baśnie 8 (256-257) bajka public
Ap żydim; Baśnie 9 (257-259) bajka public
Ap valnu; Baśnie 10 (259-261) bajka public
Ap valnu II; Baśnie 11 (261-262) bajka public
Ap valnu III; Baśnie 12 (263) bajka public
Ap zagli; Baśnie 13 (263-264) bajka public
Ap duraku I; Baśnie 14 (264-265) bajka public
Ap duraku II; Baśnie 15 (266-268) bajka public
Ap valna kolpu; Baśnie 16 (269-272) bajka public
Ap gluplu buobu; Baśnie 17 (272-276) bajka public
Ap kaļva sīvu; Baśnie 18 (276-278) bajka public
Ap łopsu; Baśnie 19 (278-280) bajka public
Ap začeiti; Baśnie 20 (281-282) bajka public
Ap trejim vuoceišim; Baśnie 21 (282-289) bajka public
Ap duraku III; Baśnie 22 (290-293) bajka public
Ap eksteiti; Baśnie 23 (294-298) bajka public
Ap div bruoli gudri, trešš [trešs] duraks; Baśnie 24 (298-302) bajka public
Ap buorineite; Baśnie 25 (302-306) bajka public
Ap buorineiti II; Baśnie 26 (306-310) bajka public
Ap buorineiti III; Baśnie 27 (311-313) bajka public
Ap buorineiti IV; Baśnie 28 (313-315) bajka public
Ap treis buorineišim; Baśnie 29 (315-321) bajka public
Ap treis muosys; Baśnie 30 (321-327) bajka public
Ap treis bruoli; Baśnie 31 (327-331) bajka public
Ap murzu; Baśnie 32 (331-335) bajka public
Ap div muosys, trešs bruoļs; Baśnie 33 (335-339) bajka public
Ap kupča dālu; Baśnie 34 (339-344) bajka public
Ap razboinīku; Baśnie 35 (344-346) bajka public
Ap kungu; Baśnie 36 (347-349) bajka public
Ap briugonu nabašnīku; Baśnie 37 (349-351) bajka public
Ap viežu kieniņu; Baśnie 38 (351-360) bajka public
Ap dālu; Baśnie 39 (360-366) bajka public
Ap div dāli; Baśnie 40 (366-369) bajka public
Zeps i peipe wiersz public
Montuojums proza public
Ap taidu, kur bailis meklej; Baśnie 41 (369-375) bajka public
Ap Dīvu; Baśnie 42 (375-479) bajka public
Ap razboinīkim; Baśnie 43 (379-385) bajka public
Ap bednu puisi i ap lopsu; Baśnie 44 (385-393) bajka public
Ap Palnurušku; Baśnie 45 (393-406) bajka public