Merke majn zun / מערקע מײַן זון

Tekst źródłowy


Nazwa
Merke majn zun / מערקע מײַן זון
Typ
Tekst
Komentarz
Lewi Icchak z Berdyczowa (ok. 1740 – 1810) – cadyk, przywódca chasydyzmu, uważany za jednego z założycieli tego ruchu w Polsce centralnej. Urodził się w galicyjskim Hoszakowie w rodzinie z tradycjami rabinackimi. Był uczniem Bow-Bera z Międzyrzecza. Po ślubie, osiadł w Lubartowie, gdzie zgłębiał studia religijne. W 1766 pojechał do Bow-Bera z Międzyrzecza i stał się jednym z jego najwierniejszych uczniów. W 1770 lub 1772 osiadł w Żelechowie, czyniąc z tego miasta jeden z ważniejszych ośrodków chasydyzmu. Był tam również pierwszym chasydem pełniących funkcję rabina w regionie. Z powodu konfliktu z misnagdami, przeciwnikami chasydów, zmuszony został do opuszczenia miasta. Był rabinem w Lubartowie, Ryczywole i w Pińsku. Od 1785 sprawował urząd rabinacki w Berdyczowie, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia i osiągnął najwyższą sławę jako chasydzki cadyk. Uczynił Berdyczów nie tylko jednym z ważniejszych ośrodków chasydyzmu w Polsce, ale także przyczynił się do rozwoju gospodarczego miasta. Angażował się także w politykę, wspierał m.in. carską władzę w Polsce. Lewi Icchak uchodzi za jednego z założycieli chasydyzmu w Polsce środkowej i propagatora tego ruchu na Litwie i na Ukrainie. W swoich naukach podkreślał radość chasydyzmu, konieczność oddania się Bogu oraz zatracania w modlitwie aż do osiągnięcia stanu „duchowej abstrakcji”. Gorąco popierał cadyków, widząc w nich osoby wywierające wpływ na wyroki boskie. Znany był ze swoich wyśpiewywanych w jidysz modlitw oraz przypowiastek i opowieści, w których zawierał swoją naukę. Lewi Izaak był autorem m.in. „Kweduszat Lewi” („Świętość Lewiego”) (1798 i 1811), jednego z najbardziej znanych dzieł chasydyzmu.  
Dostęp
public
Język
(polski) jidysz

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 ix vel ict lejenen dem tekst fun a xosid, vos hot gehejsn levi icxok fun berdičev: :איך וועל איצט לייענען דעם טעקסט פֿון אַ חסיד, וואָס האָט געהייסן לוי יצחק פֿון בערדיטשעוו Przeczytam teraz tekst [autorstwa] chasyda, który nazywał się Lewi Icchok z Berdyczewa: I will now recite a Hasidic text, the name of whom was Levi Yitzhak of Berdyczewa: /ɪx vɛl ɪtst lɛjɛnen dɛm tɛkst fun a xɔsɪd | vɔs hɔt gɛhejsn̩ lɛvi ɪtsxɔk fun bɛɾdɪtʃɛv ‖
1SG.NOM will.PRS.1SG now read.INF the.M.DAT text from a.SG chassid what have.PRS.3SG PTCT-be.call.PTCT Levi Icchok from Berditschev
2 merke majn zun, merke majn zun, ci vejstu far vemen du štejst? ?מערקע מײַן זון, מערקע מײַן זון, צי ווייסטו פֿאַר וועמען דו שטייסט Zważ mój synu, zważ mój synu, czy wiesz przed kim stoisz? Are you aware, my son, are you aware, my son, do you know before whom you stand? mɛɾkɛ majn zun | mɛɾkɛ majn zun | tsɪ vejstu faɾ vemen du ʃtejst ‖
notice.PRS.1SG my son notice.1SG my son if know-PRS.2SG-you for who.DAT you stay-PRS.2SG
3 lifnej mejlex malxe xamloxim tatenju. .לפֿני מלך-מלכי-המלכים, טאַטעניו Naprzewic króla wszystkich królów, mój ojcze. Before the king of all kings, my father. lɪfnej mɛlɛx malxɛ xamɛlɔxim tatɛnju ‖
(HEBREW) father-DIM.VOC
4 merke majn zun, vos vilstu baj im ojsbetn? ?מערקע מײַן זון, וואָס ווילסטו בײַ אים אויסבעטן Zważ mój synu, zważ mój synu, o co chcesz go prosić? Are you aware, my son, are you aware, my son, what it is you want to ask Him for? mɛɾkɛ majn zun | vɔs vɪlstu baj ɪm ɔjsbɛtn̩ ‖
notice.PRS.1SG my son what want-PRS.2SG-you by he.DAT ask.INF
5 bnej, hojej, umezonej tate. cu vos darfstu bnej? ?בני, חיות, ומזונות, טאַטע. צו וואָס דאַרפֿסטו בני O dzieci, życie i strawę, mój ojcze. Na co potrzebne ci dzieci? For children, life and nourishment, my father. What do you need children for? pɔnej | hajej | mɛzɔjnen tatɛ ‖ tsu vɔs daɾfstu pɔnej ‖
(HEBREW) father. to what need-PRS.2SG-you child.PL
6 bonim es kumt ba tojre tatenju. בנים עס קומט בײַ דער תורה, טאַטענין [Posiadanie] Dzieci nakazane jest przez Torę. [Having] Children is commanded in the Torah. pɔnim ɛs kim ba tɔjɾɛ tatɛnju ‖
son.PL it come.PRS.3SING in Torah father-DIM.VOC
7 cu vos darstu hojej? ?צו וואָס דאַרפֿסרו חיות Na co potrzebne jest ci życie? What do you need life for? tsu vɔs daɾstu hɔjej ‖
to what need-PRS.2SING-you life
8 ve’achalto, ve’savoto, veraxto tatenju. כל החיים יורוך טאַטע. „Wszyscy żywi powinni oddawać ci cześć ”. "All life should honour You,” father. kɔl hahaim jɔduxa tatɛ ‖
(HEBREW) father-DIM.VOC
9 cu vos darstu mezojnej? צו וואָס דאַרפֿסטו מזונות? Na co potrzebna ci strawa? What do you need nourishment for? tsu vɔs daɾstu mɛzɔjnej ‖
to what need-PRS.2SING-you food
10 ve halto, ve savato, ve raxto tatenju. ואכלת ושבעת וברכת „I będziesz jadł i nasycisz się i będziesz błogosławił Wiekuistego ”. “When you have eaten your fill, be sure to praise the Lord” vɛ haltɔ | vɛ savatɔ | vɛ ɾaxtɔ tatɛnju /
(HEBREW) father-DIM.VOC