Es byutumu šūrudin (Roz 13. (180))

Tekst źródłowy


Nazwa
Es byutumu šūrudin (Roz 13. (180))
Typ
pieśń
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Es byutumu šūrudin Eś byŭtumu szu-rudin Byłabym tej jesieni I would have been, this fall,
2 Jauna puiša ļaudaveņa, Jaŭna pujsza laŭdawienia, Młodego chłopca żoną, The bride of a young lad
3 Buobys pļukšys sapļukšuoja, Bobys plukszys saplukszoja, Baby kłapaczki wykłapały, But for old women’s tittle-tattle
4 Ka es rasnu dzejis sprēžu. Ka eś rasnu dziejis śprieżu. Że ja grubo nici przędę. That the yarn I spin is thick.
5 Tymseņč [tymseņš] beja, naredzēju, Tymsieńcz bieja, na riedzieju, Ciemno było, nie widziałam, It was dark, I couldn’t see,
6 Kaids izleida, taidu grīžu! Kajds iz-lejda, tajdu griżu! Jaka wyszła, taką kręciłam! I wrapped it such as it came out!
7 Kai nu Dīva veseleiba, Kaj nu Diwa wiesielejba, Jak od Boga zdrowie, Just as God gives us health,
8 Loba gona drēbe beja, Łoba gona driabia bieja, Dobra pasterska odzież była, And fine shepherd’s cloth it was,
9 Ni leitenis izmērcēja, Ni lejtienis izmiarcieja, Ani deszczyki nie przemoczyły, The rain didn’t soak it,
10 Ni sauleite cauri speide. Ni saŭlejtia caŭri śpiejdia. Ani słonko wskróś nie przeświecało. The sun didn’t shine through.