Kkr.15.(136)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.15.(136)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski









Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kad es beju jauna meita, Kad eś bieju jaŭna miejta, Kiedy byłam młodą dziewczyną,
2 Bej maņ dzīšmu vuoceleite, Biej’ mań dziszmu wocielejtia, Była u mnie piosenek ducka,
3 Kai izguoju tauteņuos, Kaj iz-goju taŭtienios, Jak wyszłam za mąż,
4 Apsaguoze kaļneņā. Apsa-gozia kalnieniâ. Przewróciły się na góreczce.