Kkr.16.(136)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.16.(136)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Gon bej plota kļova lopa, Gon biej płōta klōwa łōpa, Dość był szeroki klonowy liść,
2 Kreit zemē grīzdamuos, Krējt ziemia grīzdamos, Spada na ziemię kręcąc się,
3 Gon bogāta bruoļu muosa Gon bōgata brōlu mōsa Dość bogata brata siostra,
4 Īt tautuos rauduodama Īt tāutos rāudodama Idzie za mąż płacząc.