Kkr.24.(137)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.24.(137)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Prūtu, prūtu, radzu, radzu, Prūtu, prūtu, rādzu, rādzu, Rozumiem, rozumiem, widzę, widzę,
2 Še muoseņa nadzeivoj, Sze mōsienia nā-dziejwoj, Tu siostrzyczka nie mieszka,
3 Nasēj vaira smolku rūzu Nā-siej wājra smōłku rūzu Nie sieje więcej drobnej róży,
4 Buoleleņa duorzeņā. Bōlelenia dorzieniā. W braciszka ogrodzie.