Kkr.30.(138)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.30.(138)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Gaileišy maņ padzīda Gājlejszy mań pā-dzida Kogutki mi zapiały
2 Iz azara zvejējūt, Iz āzara zwiējejut, Na jeziorze rybę łapawszy,
3 Dzanu laivu maleņā, Dzānu łājwu maleniā, Pędzę czólno do brzegu,
4 Taku cautu [caltu] ļaudaveņu. Tāku cāutu lāudawieniu. Biegę podnieść (zbudzić) żonę.