Kkr.31.(138)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.31.(138)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Es beju puiseits, kai vīns ūzuls, Eś biēju pūjsiejts, kaj wins ūzułs, Ja byłem chłopak jak jeden dąb,
2 Maņ vajag meitinis kai vīnas līpas, Mań wājag miējtinis kaj wīnas līpas, Mnie trzeba dziewczęcia, jak jednej lipy,
3 Satopu meitiņu tiļteņa golā, Sātopu miējtiniu tīltienia gołā, Spotkałem dziewczę na mostka końcu,
4 Maņ meil meitiņa bez sovua [sova] gola. Mań miējl’ miējtinia bez sōuua gōła. Mnie kocha dziewczę bez końca.